Człowiek obrazem Boga-Miłości

19 września 2011 admin 0

„Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo powołując go do istnienia z miłości, powołał go jednocześnie do miłości. Bóg jest miłością i w samym […]

Małżeństwo w linii bocznej

17 września 2011 admin 0

W linii bocznej nieważne jest aż do czwartego stopnia włącznie. § 3. Przeszkoda pokrewieństwa nie zwielokrotnia się. § 4. Nigdy nie zezwala się na małżeństwo, […]

Przeszkoda przyzwoitości publicznej

16 września 2011 admin 0

Przeszkoda przyzwoitości publicznej powstaje z nieważnego małżeństwa po rozpoczęciu życia wspólnego albo z notorycznego lub publicznego konkubinatu. Powoduje zaś nieważność małżeństwa w pierwszym stopniu linii […]

Odpowiedzialne rodzicielstwo

4 września 2011 admin 0

Z tych to powodów miłość małżonków domaga się od nich, aby poznali należycie swoje zadanie w dziedzinie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Ponieważ dziś słusznie kładzie się na […]

Funkcja wychowawcza rodziny

2 września 2011 admin 0

„Zadanie wychowania wypływa z najbardziej pierwotnego powołania małżonków do uczestnictwa w stwórczym dziele Boga: rodząc w miłości i dla miłości nową osobę, która sama w […]

Małżeństwo zawarte pod przymusem

2 września 2011 admin 0

Nieważne jest małżeństwo zawarte pod przymusem lub pod wpływem ciężkiej bojaźni z zewnątrz, choćby nieumyślnie wywołanej, od której, ażeby się uwolnić, zmuszony jest ktoś wybrać […]