Klauzula unieważniająca małżeństwo

Tylko najwyższa władza kościelna może dodać klauzulę unieważniającą małżeństwo. Kan. 1078 – § 1. Ordynariusz miejsca może swoich podwładnych gdziekolwiek przebywających oraz wszystkich aktualnie przebywających na własnym jego terytorium, dyspensować od wszystkich przeszkód z prawa kościelnego, z wyłączeniem tych, od których dyspensa jest zarezerwowana Stolicy Apostolskiej.

Podobne wpisy