Kto może dokonać uważnienia?

Może go dokonać biskup diecezjalny w pojedynczych przypadkach, nawet wtedy, gdy w tym samym małżeństwie zbiega się kilka powodów nieważności po spełnieniu warunków, o których w kan. 1125, co do uważnienia małżeństwa mieszanego. Natomiast nie może tego dokonać w wypadku istnienia przeszkody, od której dyspensa jest zarezerwowana Stolicy Apostolskiej zgodnie z przepisem kan. 1078, § 2, albo chodzi o przeszkodę z prawa naturalnego lub Bożego pozytywnego, która już wygasła. 

W Polsce zamiar zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy zgłosić do Kancelarii Parafialnej stałego miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego na trzy miesiące przed planowanym ślubem. Należy tam przedstawić ostatnie świadectwo z katechizacji. O dalszych formalnościach przedślubnych poinformuje duszpasterz przyjmujący zgłoszenie.

Podobne wpisy