Małżeństwo w linii bocznej

W linii bocznej nieważne jest aż do czwartego stopnia włącznie. § 3. Przeszkoda pokrewieństwa nie zwielokrotnia się. § 4. Nigdy nie zezwala się na małżeństwo, jeśli istnieje wątpliwość, czy strony są spokrewnione w jakimś stopniu linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej. {Wyjaśnienia i komentarz z: Ks. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Prawo małżeńskie, Olsztyn 1984, s. 144-148: „Przeszkoda pokrewieństwa ma miejsce, jeśli narzeczonych łączy bliski związek krwi, powstały na skutek bezpośredniego lub pośredniego pochodzenia od wspólnego przodka. Jest rzeczą obojętną, czy bliskość osób wynika ze zrodzenia małżeńskiego, czy pozamałżeńskiego.

Podobne wpisy