Nowy „Kodeks Prawa Kanonicznego”

Nowy „Kodeks Prawa Kanonicznego” przywrócił rzymską zasadę liczenia stopni pokrewieństwa linii bocznej. Obecnie więc obowiązuje zasada: w linii bocznej tyle jest stopni, ile jest osób w obu szeregach, po wyłączeniu wspólnego przodka. Popatrzmy na kolejny wykres: Jan jest wspólnym przodkiem dla Anzelma i Anny (dzieci), dla Błażeja i Barbary (wnuki) oraz dla Cezarego i Cecyli (prawnuki). Anzelm i Anna są ze sobą spokrewnieni w drugim stopniu linii bocznej, ponieważ drzewo genealogiczne, po odliczeniu wspólnego przodka, obejmuje dwie osoby. Podobnie licząc powiemy, że Anzelm i Barbara są spokrewnieni w trzecim stopniu linii bocznej, Anzelm i Cecylia (albo Błaże i Barbara) – w czwartym stopniu linii bocznej, Błażej i Cecylia w pią-tym stopniu linii bocznej, a Cezary i Cecylia – w szóstym stopniu linii bocznej.

Podobne wpisy