Przeszkoda pokrewieństwa obecnie

Obecnie przeszkoda pokrewieństwa ma następujący zakres: 1) w linii prostej pokrewieństwo stanowi przeszkodę we wszystkich przypadkach nieważne jest więc małżeństwo między wszystkimi wstępnymi i zstępnymi, bez względu na to, czy pokrewieństwo powstało w wyniku zrodzenia małżeńskiego, czy pozamałżeńskiego (kan. 1091 § 1) 2) w linii bocznej pokrewieństwo stanowi przeszkodę do czwartego stopnia włącznie (kan. 1091 § 2) praktycznie więc przeszkoda ta zachodzi :

– między bratem i siostrą czyli między rodzeństwem

– między stryjem i bratanicą, bądź wujkiem i siostrzenicą

– między ciotką i siostrzeńcem, bądź ciotką i bratankiem

– między ciotecznymi, bądź stryjecznymi

– między mężczyzną i wnuczką jego brata lub siostry

– między kobietą i wnukiem jej brata lub siostry

Uzasadnienie istnienia przeszkody pokrewieństwa

Istnienie przeszkody pokrewieństwa jest uzasadnione wieloma racjami. Przede wszystkim wzgląd moralny, a mianowicie ochrona czystości ogniska domowego oraz niebezpieczeństwo grzesznej poufałości między członkami najbliższej rodziny domaga się, aby małżeństwa między krewnymi były zakazane.

Podobne wpisy