Przeszkody zrywające w ogólności

Kan. 1073 – Przeszkoda zrywająca czyni osobę niezdolną do ważnego zawarcia małżeństwa. Kan. 1074 – Przeszkodę uważa się za publiczną, jeśli może być udowodniona w zakresie zewnętrznym poza tym jest tajna. Kan. 1075 – § 1. Jedynie najwyższa władza kościelna może autentycznie wyjaśniać, kiedy prawo Boże zabrania małżeństwa lub je unieważnia.

§ 2. Również tylko najwyższa władza kościelna ma prawo ustanowić inne przeszkody dla ochrzczonych. Kan. 1076 – Odrzuca się zwyczaj wprowadzający nową przeszkodę albo przeciwny obowiązującym przeszkodom. Kan. 1077 – § 1. Ordynariusz miejsca może w szczególnym wypadku zabronić zawierania małżeństwa swoim podwładnym gdziekolwiek przebywającym, oraz wszystkim aktualnie przebywającym na własnym jego terytorium, lecz tylko czasowo, na skutek przyczyny i dopóki ona trwa.

Podobne wpisy