Uważnienie małżeństwa nieważnego na skutek braku formy

Uważnienie małżeństwa nieważnego na skutek braku formy musi zostać dokonane przez ponowne zawarcie według formy kanonicznej, z zachowaniem przepisu kan. 1127, § 2. 

Podobne wpisy