Zasada obliczania stopni pokrewieństwa w linii prostej

Zasada obliczania stopni pokrewieństwa w linii prostej nigdy nie budziła kontrowersji. W linii prostej tyle jest stopni, ile jest zrodzeń, albo ile jest osób, nie wliczając przodka. Zobrazować to może następujący wykres: Jan i Maria, czyli dziadek i wnuczka, są ze sobą spokrewnieni w drugim stopniu linii prostej, ponieważ miały miejsce dwa zrodzenia: Jan jest ojcem Adama, a Adam jest ojcem Marii są też dwie osoby: Adam i Maria, jako że nie wliczamy Jana, który jest przodkiem, pierwszym pniem natomiast między Adamem i Marią, czyli między ojcem i córką, zachodzi pokrewieństwo w pierwszym stopniu linii prostej.

Podobne wpisy